Nguyên tắc phê duyệt – từ chối bài đăng trên group

1. Nội dung được phê duyệt :
– Liên quan kiến thức, chuyên môn.
– Ebook, tài liệu hay ( nếu có link dẫn có thể up lại rồi gắn thẻ tác giả ).
– Tuyển dụng các khu vực vùng sâu vùng xa.
– Các bài viết có nội dung tích cực dẫn link của website, fanpage HRS community quản lý.

2. Nội dung bị từ chối:
– Quảng cáo .
– Dẫn link ra bên ngoài ( fanpage, website không do HRS community quản lý ).
– Không liên quan.
– Tuyển dụng các khu vực phát triển.

3. Ngoại lệ duyệt bài :
– Đã từng đóng góp cho cộng đồng
– Đang liên kết dự án, sản phẩm
– Bài viết tìm kiếm sự giúp đỡ thật sự