Quyết định tự đạp đổ bát cơm của mình – chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp

Haizz!

Chán nên quyết định sẽ tự đạp đổ bát cơm của mình bằng cách chia sẻ file tài liệu full về KPI và BSC được dùng để mở lớp Kỹ thuật xây dựng BSC và KPI ( http://daotaonhansu.net/ky-thuat-xay-dung-bsc-kpi/ ). Vui lòng xem hình ảnh dưới đây để biết rõ hơn:

File này chính là sản phẩm của các học viên khóa 08. Trong đấy có đủ mọi thông tin và công thức. Chỉ cần xem và chịu khó logic là sẽ ra cách làm. Không những vậy, tôi còn để các link bài viết hướng dẫn xây dựng BSC KPI trong file. Vừa có file vừa có hướng dẫn, không cần đi học vẫn có thể vooc được.

File bao bồm các sheet:
– Thông tin công ty và hướng dẫn xây KPI: CTY
– Xác định chiến lược: XDCL
– Bản đồ chiến lược: BĐCL
– BSC công ty: KPI CTY
– Cách tính tỷ trọng: Ty trong
– Thư viện KPI phòng ban: KPI phong Giam sat
– Bản KPI trưởng phòng: KPI TP
– KPI vị trí với các bậc: KPI Vi tri
– KPI vị trí ở bậc 3: KPI levl 3 %
– Biến đổi % KPI ra điểm: KPI levl 3 diem
– Phương án KPI: Pan Ngan xep
– Phương án KPI: Pan tha noi
– Chính sách thúc đẩy KPI: CS
– Tinh thu chinh sach
– Bang du lieu
– PA ap dung vao DN

Linkdownload đăng ký tại đây:

Vui lòng đăng ký và hệ thống sẽ gửi link về để anh chị và các bạn download trong email.

Để rõ hơn các file, tôi xin gửi các ảnh của từng sheet:

Đăng ký nhận tài liệu ở đây: https://bit.ly/2ZRgO2y