Ngay hoi nhan su


                          
GIỚI THIỆU VỀ CÁC ĐẦU MỐI LIÊN KẾT

  “Liên kết HRsL là một dự án dành cho các thành viên HRsL với mong muốn trợ giúp các thành viên và cộng đồng nhân sự chúng ta liên kết mạnh và sâu hơn nữa, tiến tới thành lập Hiệp hội cho riêng những người làm Nhân sự - Hiệp hội Nhân sự”.

 

Liên kết Hà Nội ( HRsL Hà Nội )

- Họ tên: Nguyễn Hùng Cường

- Mail: contacts@hrshare.net.vn

- Đt: 0988 833 616

- Yahoo: cpoclub@yahoo.com

 

Liên kết Sài Gòn ( HRsL Sài Gòn )

 

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

 

 

 

Liên kết Đà Nẵng ( HRsL Đà Nẵng)

 

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

 

Liên kết Quảng Ngãi ( HRsL Quảng Ngãi )

- Họ tên: Chờ liên kết

- Mail: Chờ liên kết

- Đt: Chờ liên kết

- Yahoo: Chờ liên kết

Liên kết Nha Trang ( HRsL Nha Trang )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Hải Phòng ( HRsL Hải Phòng )

- Họ tên: Chờ liên kết

- Mail: Chờ liên kết

- Đt: Chờ liên kết

- Yahoo: Chờ liên kết

 

Liên kết Vũng Tàu ( HRsL Vũng Tàu )

 

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

 

 

 

Liên kết Bình Dương ( HRsL Bình Dương )

- Họ tên: Chờ liên kết

- Mail: Chờ liên kết

- Đt: Chờ liên kết

- Yahoo: Chờ liên kết

Liên kết Đồng Nai ( HRsL Đồng Nai )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt: vui lòng liên hệ qua mail để biết số đt

- Yahoo:

Liên kết Phú Thọ ( HRsL Phú Thọ )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Nghệ An ( HRsL Nghệ An )

- Họ tên

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Long An ( HRsL Long An )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Quảng Ninh ( HRsL Quảng Ninh )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Lào Cai ( HRsL Lào Cai )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Hưng Yên ( HRsL Hưng Yên )

- Họ tên: Chờ liên kết

- Mail: Chờ liên kết

- Đt: Chờ liên kết

- Yahoo: Chờ liên kết

Liên kết Thanh Hóa ( HRsL Thanh Hóa )

- Họ tên: Chờ liên kết

- Mail: Chờ liên kết

- Đt: Chờ liên kết

- Yahoo: Chờ liên kết

Liên kết Quảng Nam ( HRsL Quảng Nam )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo:

Liên kết Hải Dương ( HRsL Hải Dương )

- Họ tên:

- Mail:

- Đt:

- Yahoo: