Ngay hoi nhan su


                          

DỰ ÁN THÀNH LẬP ĐẦU MỐI LIÊN KẾT TẠI CÁC T.PHỐ

CONNECT PEOPLE PROGRAM

  “Liên kết HRS là một dự án dành cho các thành viên HRS với mong muốn trợ giúp các thành viên và cộng đồng nhân sự chúng ta liên kết mạnh và sâu hơn nữa, tiến tới thành lập Hiệp hội cho riêng những người làm Nhân sự - Hiệp hội Nhân sự”.

 

Kính gửi các anh chị thành viên cộng đồng nhân sự HRS,

Một năm qua đi, chúng ta đã cố gắng rất nhiều để liên kết với nhau. Cố gắng là vậy nhưng làm thì được một vài điều nhỏ. Các kết nối nếu có hình thành thì may ra chỉ có ở HN, Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu thì mới bắt đầu, còn với những thành phố khác, những miền khác, chúng ta gần như chưa có gì cả. Đó là sự thực. Không cần tham gia nhiều nhưng chỉ cần dạo qua vài lần là chúng ta thấy.

Với mong muốn cộng đồng nhân sự chúng ta liên kết mạnh hơn nữa và sâu hơn nữa, kc xin thay mặt BQT công bố dự án : Thành lập trung tâm liên kết HRS tại các thành phố


1. Mục đích:
- Tạo ra các liên kết mạnh hơn cho cộng đồng nhân sự.
- Xây dựng hệ thống các liên kết cộng đồng nhân sự.

2. Mục tiêu: Trong vòng 3 năm từ 1/2/2019 - 1/2/2022 tạo ra được 63 liên kết tại 63 tỉnh, thành phố
- Năm 1: 10 liên kết
- Năm 2: 20 liên kết
- Năm 3: 33 liên kết

3. Thời gian:1/2/2019 - 1/2/2022

4. Quyền hạn và trách nhiệm:
- Quyền hạn:
+ Tham gia vào nhóm Phụng sự cộng đồng (admin)
+ Được quyền đề cử mod mà không cần thông qua BQT.
+ Được quyền quyết tất cả các vấn đề của diễn đàn tại khu vực ( thành phố ) mình phụ trách.
+ Được quyền quyết định sau cùng khi xảy ra tranh cãi giữa các thành viên, các mod, SM.
+ Có quyền quyết định đối với các tài liệu của HRsL tại khu vực mình quản lý ( như thu phí photo hay không thu phí )
+ Được cung cấp địa chỉ mail riêng để liên lạc.
+ Các quyền khác ( trao đổi cụ thể sau )
- Trách nhiệm:
+ Xây dựng cộng đồng nhân sự tại khu vực nhận trách nhiêm ( lên kế hoạch hoạt động, offline, trao đổi chuyên đề, .... )
+ Phát triển cộng đồng ( thu hút thành viên ...)
+ Đóng góp, xây dựng, tham gia định hướng cho diễn đàn HRShare
+ Và các trách nhiệm khác

 


 

5. Nguyên tắc hoạt động của các liên kết HRsL: Các liên kết HRsL hoàn toàn có quyền tự chủ, tự quyết trong tất cả các hoạt động của mình tại các thành phố.


6. Đăng ký: Vui lòng click vào link - https://goo.gl/q7jPRf

Sau khi đăng ký, BQT sẽ chủ động liên hệ lại

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với:

Admin phụ trách diễn đàn và trang chủ
Nguyễn Hùng Cường
Mobile: 0988 833 616
Email: kinhcan24@gmail.com

Trân trọng!
Kinh can