Hoạt động của HrShare Community

Dưới đây là một loạt các hoạt động Offline của HRShare:
1. Năm 2014:
– Offline Hr Canh cung 150314
– Offline Hr Kpi 110414
– Offline Hr sinh nhat 2014 110514
2. Năm 2015:
– Offline Hr nam moi 220115
– Offline Hr ung dung tam ly trong tuyen dung 290315
– Offline Hr teambuilding 0415
– Off Khung nang luc 300815
3. Năm 2016:
– Offline Hr nam moi 100116
– Offline Hr teambulding 0416
4. Năm 2017:
– Offline Hr 1 nam moi 220117
– Offline Hr 2 tuyen dung key 110317
– Offline Hr teambuilding 0417
– Offline Hr Luat va Quan he lao dong 130517
– Offline HR Xay dung luong 160617

Bên cạnh đó Hrshare còn là 1 cộng đồng online lớn:
– Trang giới thiệu về cộng đồng dành cho thế gới: hrshare.net
– Trang giới thiệu và sinh hoạt diễn đàn tại Việt Nam: hrshare.net.vn
– Trang giới thiệu và triển khai các dự án đào tạo cộng đồng: hrshare.edu.vn

Với rất nhiều nhóm như:

I. Phân loại theo Ngành:
1. Hr trong lĩnh vực Ngân Hàng :
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bank
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/202001296547089/
– Group Skype: https://join.skype.com/sghytF0Pbgc7
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-Bank-Vietnam-6824093
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong lĩnh vực Ngân Hàng trong cả nước

2. HR trong lĩnh vực Công nghệ thông tin :
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_cntt
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/233435983389946/
– Group Skype: https://join.skype.com/tcPvCfth3zUL
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-CNTT-6821491
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong lĩnh vực CNTT trong cả nước

3. Hr trong lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn:
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_ks
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/949973535030133/
– Group Skype: https://join.skype.com/vKs8dcP0Zord
– Group linkedin:https://www.linkedin.com/groups/Hr-Khach-san-Nha-hang-6824180
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực nhà hàng khách sạn trong cả nước

4. Hr trong lĩnh vực Xây dựng Kiến trúc Bất động sản:
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bds
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/267186230000689/
– Group Skype: https://join.skype.com/BNyQ0FECYWkb
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-Xd-Bds-6824172
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực xây dựng bất động sản trong cả nước

5. Hr trong lĩnh vực Tài chính Chứn khoán:
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_cktc
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/361522287305702/
– Group Skype: https://join.skype.com/ykd4Crtp4yg0
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-Cktc-6821550
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực tài chính chứng khoán (không phải bank) trong cả nước

6. Hr trong lĩnh vực Sản xuất:
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_sx
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/975242189157249/
– Group Skype: https://join.skype.com/u5MhOePAViKW
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-san-xuat-6823234
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực sản xuất trong cả nước

7. Hr trong lĩnh vực Giáo dục Đào tạo:
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hrgiaoduc
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/411750479025070/
– Group Skype: https://join.skype.com/A6BvKtiuQRWz
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong làm lĩnh vực Giáo dục Đào tạo trong cả nước

8. HR trong lĩnh vực Thương mại (bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu)
– Group mail:
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1682609601997495/
– Group Skype: https://join.skype.com/ABetVwwD59Bg

II. Phân loại vị trí công việc:
1. Headhunter
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/headhunter_vn
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/738980069460472/
– Group Skype: https://join.skype.com/zLN1qXEN5fdV
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Headhunter-Vn-6823287
– Đối tượng: Các headhunter trong cả nước.

2. HR_manager :
– Group mail: http://groups.google.com/group/cpoclub
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/420716871328443/
– Group Skype: https://join.skype.com/yKUhUyLeAKlj
– Group linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Viet-Nam-CPO-Club-3794814
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong làm HRM trong cả nước

3. Hr chung:
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr_quanly
– Group facebook:
+ Hrshop – chuyên cho việc các HR giúp đỡ nhau trong tuyển dụng: https://www.facebook.com/groups/hrshare/
+ Hrlink – dành cho các HR trao đổi với nhau về công việc: https://www.facebook.com/groups/248270928635608/
– Group Skype:
+ https://join.skype.com/aYgybNA
+ https://join.skype.com/uhvTw2WLbZuV
– Group linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Viet-Nam-CPO-Club-3794814
– Đối tượng: HR trong cả nước.

4. Hr Internship (Thực tập)
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hrinternship
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/871909762894744/
– Group Skype: https://join.skype.com/DNe5Jqy
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6992785
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các bạn sinh viên trong ngành quản trị nhân lực có mong muốn kết nối để trao đổi việc học hành và thực tập.

5. Hr tuyển dụng
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-tuyendung
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/475956105906068/
– Group Skype: https://join.skype.com/BCXW0mP
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6993529
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng tuyển dụng và các mảng khác liên quan.

6. Hr đào tạo
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-daotao
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/733271886806369/
– Group Skype: https://join.skype.com/zDyNzgv
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6993609
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng đào tạo và các mảng khác liên quan.

7. Hr lương thưởng
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-luongthuong
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/658775300923517/
– Group Skype: https://join.skype.com/yorfgNQ
– Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng lương thưởng, chính sách và các mảng khác liên quan.

8. Hr Bảo hiểm xã hội
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-bhxh
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/410816892454964/
– Group Skype: https://join.skype.com/ueIyrth
– Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng Bảo hiểm xã hội và các mảng khác liên quan.

9. Hr Đánh giá
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/hr-danhgia
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1648383072070584/
– Group Skype: https://join.skype.com/BoYhCmE
– Group linkedin:
Đối tượng: Đây là nhóm dành cho các Hr giúp đỡ nhau trong mảng đánh giá nhân sự và các mảng khác liên quan.

III. Phân loại theo khu vực địa lý:
1. Hr làm việc tại Hà Nội:
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_hanoi
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/302713933171543/
– Group Skype: https://join.skype.com/zYEdKMbykzIG
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-Ha-Noi-6824241
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hà Nội

2. Hr làm việc tại Hồ Chí Minh (Sài Gòn)
– Group mail: https://groups.google.com/d/forum/nhansusaigon
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/377833615637947/
– Group Skype: https://join.skype.com/vqYlbYOmDEa3
– Group linkedin: https://www.linkedin.com/groups/Hr-Sai-Gon-6821567
Đối tượng:Thành viên BQT và HR trong Hồ Chí Minh

2. Hr làm việc tại Đồng Nai
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hr-dongnai
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/426802767511902/
– https://join.skype.com/tdaeiWfRhCdy
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Đồng Nai

3. Hr làm việc tại Bình Dương
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hr-binhduong
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1494262737538266/
– https://join.skype.com/Bi5i2nhC1Z2C
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Bình Dương

4. Hr làm việc tại Hưng Yên
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhungyen
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/887047708031404/
– https://join.skype.com/raM29Ly4xAFo
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hưng Yên

5. Hr làm việc tại Hải Dương
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhaiduong
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/493146817532083/
– https://join.skype.com/zEm47kreGGTS
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hải Dương

6. Hr làm việc tại Hải Phòng
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrhaiphong
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1099276326767633/
– https://join.skype.com/vaTU2vagIXfR
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Hải Phòng

7. Hr làm việc tại Đà Nẵng
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrdanang
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/124372034581937/
– https://join.skype.com/sKWlBBXXChrS
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Đà Nẵng

8. Hr làm việc tại Bắc Ninh
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrbacninh
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/826478404138882/
– https://join.skype.com/xfyD8sPS8UPb
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Bắc Ninh

9. Hr làm việc tại Cần Thơ
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrcantho
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/761589397300988/
– https://join.skype.com/rqhtUXxrMwA8
Đối tượng: Thành viên BQT và HR trong Cần Thơ

10. Hr làm việc tại Vĩnh Phúc
– Group mail:: https://groups.google.com/d/forum/hrvinhphuc
– Group facebook: https://www.facebook.com/groups/1609688775964082/
– https://join.skype.com/wvgQUqPoRNNI
Đối tượng: Thành viên BQT và HR tại Vĩnh Phúc

IV. Phân loại theo sở thích:
1. Hr_Bongda :
– Group mail: http://groups.google.com/group/hr_bongda
– Group facebook:
– Group Skype:
– Group linkedin:
Đối tượng: Thành viên BQT và HR yêu thích bóng đá trong cả nước

Cùng với Group là các site và diễn đàn của cộng đồng :

> hrfun.net : Kênh giải trí cho Nhân sự
> ketnoinhansu.com : Site tuyển dụng các vị trí Nhân sự
> kinhcan.net : Tìm kiếm các lời giải cho các vấn đề Nhân sự
> tailieunhansu.com : Cộng đồng chia sẻ tài liệu Nhân sự
> daotaonhansu.net : Dự án đào tạo Nhân sự
> blognhansu.net : Blog chia sẻ kinh nghiệm kiến thức Nhân sự
> blognhansu.com : Cộng đồng Blogger Nhân sự
> hrlinkvietnam.com : Trang thông tin hoạt động của cộng đồng HR Việt Nam
> hrmfroum.vn: Diễn đàn hội Quản trị Nhân lực Doanh nghiệp Ehrm