Danh sách mạnh thường quân đã ủng hộ các cháu bệnh nhi trong chương trình từ thiện tháng 5.2023

Thân gửi cả nhà,

Như anh chị và các bạn đã biết, hiện tại Ban quản trị Cộng đồng Nhân sự HrShare đang tiến hành kêu gọi ủng hộ các cháu bệnh nhi trong chương trình từ thiện tháng 5.2023 của cộng đồng. Cường xin thay mặt BTC được đưa thông tin các cháu bệnh nhi và danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ tới thời điểm này.

A. Danh sách các bệnh nhi cần ủng hộ:
1. Nguyễn Thành Thông | Sinh năm: 19/01/2011 | Địa chỉ: Thôn Đông – Quảng Nam – Quảng Xương – Thanh Hoá | Chẩn đoán: Viêm phổi – Áp xe phổi/ Ho ra máu | Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn
2. Cao Duy Tân | Sinh năm: 28/08/2008 | Địa chỉ: Trung Tiến – Cẩm Trung – Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh | Chẩn đoán: Viêm phổi – Tràn khí màng phổi trái đã dẫn lưu | Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn
3. Vũ Việt Hoàng | Sinh năm: 14/10/2014 | Địa chỉ: 6 Phố Viên – Đức Thắng – Bắc Từ Liêm – Hà Nội | Chẩn đoán: Viêm phổi – Áp xe cột sống – Aspergillus fumigatus (+) | Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn
4. Lữ Thị Như Quỳnh | Sinh năm: 11/01/2022 | Địa chỉ: Na Khốm – Yên Na – Tương Dương – Nghệ An | Chẩn đoán: Lao phổi/ Lao màng não – Viêm màng não mủ – Thiếu máu | Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn
5. Hoàng Ánh Dương | Sinh năm: 25/05/2020 | Địa chỉ: 109 Hoàng Trung – Hồng Dương – Thanh Oai – Hà Nội | Chẩn đoán: Viêm phổi kéo dài theo dõi lao phổi – Bạch cầu cấp | Hoàn cảnh gia đình: Khó khăn

Chi tiết hơn về hoàn cảnh gia đình và ảnh sẽ được Ban tổ chức cung cấp thêm ở bài viết: http://hrshare.net.vn/?p=676

B. Danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ: Tổng số tiền đã quyên góp được 31,610 triệu

20/05/2023 200 Bạn chi Hương gửi
“20/05/2023
5217 – 75379” 200 862732.200523.055618.Nguyen Thi Ly Nguyen Huong ***5709889 UH Tu Thien 20052023
“19/05/2023
5216 – 41786” 100 676141.190523.194254.Hoang Thi Ngoc Anh ***521688 ***nh140292 ung ho tu thien t5
“19/05/2023
5213 – 63691” 250 877938.190523.174418.ung ho tu thien T5 2023
“19/05/2023
5220 – 03172” 150 980257.190523.134253.ung ho tu thien t5
“19/05/2023
5212 – 30588” 50 657814.190523.112826.LE THI THUY ***69934 ***thuycua18021998gmail.com UH tu thien T5

“19/05/2023
5218 – 13614” 10 364468.190523.075536.Lai Minh Thu ***97359uh tu thien thang5
“18/05/2023
5220 – 48414” 300 577019.180523.104758.Nguyen thi thu phuong ***4885 thuphuong221985 gmail Ung ho tu thien T5 FT23138920475129
“18/05/2023
5217 – 80497” 500 416899.180523.080823.NGUYEN DANH TUAN ***0060 ***htdhgmail com Ung ho tu thien T5
“17/05/2023
5218 – 20358” 300 215212.170523.195230.Nguyen Phuong Loan ***loanhngmail com ung ho tu thien thang 5
“17/05/2023
5189 – 70900” 500 020097041505171526252023mBrc215563.70900.152625.HA THI THU THUY ***thuycvi.vn uh tu thien thang 5
“17/05/2023
5217 – 66695” 100 845707.170523.151214.Ung ho tu thien thang 5 FT23137725458534
“17/05/2023
5219 – 74954” 200 838600.170523.144251.DANG THI THAO ***08005 ung ho t5
“17/05/2023
5239 – 42112” 1000 MBVCB.3537312292.DIEU CHINH VINH HIEN chuyen tien ung ho tu thien T5.CT tu 0251001130322 DIEU CHINH VINH HIEN toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG

“17/05/2023
5209 – 47877” 200,000 224396.170523.093703.VCB;0011004039312;nguyen huu lai n***i0808gmailcom 0***541

“15/05/2023
5213 – 07819” 100 950531.150523.150620.Tran Thi Bach Hong ***81305 ***bachhong342 ung ho tu thien thang 5
“15/05/2023
5239 – 90841” 1000 MBVCB.3525957347.Tu thien thang 5.CT tu 0141005121990 BUI THI MINH HUE toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“14/05/2023
5017 – 30451” 1000 760309.140523.135940.Vu Kim Lien ***42998 ***lien0509gmailcom ung ho tu thien T5
“14/05/2023
5219 – 90275” 200 494904.140523.125502.Ung ho be khoa nhi vien phoi
“14/05/2023
5213 – 09421” 1000 278931.140523.122129.NGUYEN DINH DUC Ung ho tu tien 19-5 cho cac chau FT23135708087073
“13/05/2023
5017 – 31187” 300 723010.130523.182150.NGUYEN THI HUYEN ***547267 UNG HO TU THIEN T5.2023-130523-18:21:49 723010
“12/05/2023
5217 – 51953” 300 587367.120523.225515.Thuy Huong ***11184 ***tranvis gmailcom UH thang 5
“12/05/2023
5017 – 93460” 300 826051.120523.191159.Le Thi Thu Lien ***89520 ***ltt(acong)bidiphar.com Uh tu thien T5
“12/05/2023
5017 – 69484” 300 633308.120523.183427.PHAM THI NHUNG ***81519 ***19832010yahoocom ung ho tu thien T5
“12/05/2023
5212 – 44437” 300 377717.120523.160930.Nguyen Thi Thanh Mai ***25744 ung ho tu thien T5 FT23132142304171
“12/05/2023
5240 – 27046” 100 MBVCB.3510851036.Nguyen T Ngoc Chau ***chau2402@gmail.com ***4283 uh tu thien thang 5.CT tu 0491001637732 NGUYEN THI NGOC CHAU toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“12/05/2023
5215 – 14106” 500 867347.120523.101541.TRAN THI NGOC NHI Chuyen tien
“12/05/2023
5215 – 00533” 100 955170.120523.094209.BUI THI YEU ***yeugmail.com uh tu thien thang 5
“11/05/2023
5220 – 64535” 200 161763.110523.221247.IBFT DAO LY ***2758 unghotuthient5
“11/05/2023
5215 – 17615” 1000 877219.110523.214925.Nguyen Thanh Hung ***4604, gmail ***nhhung68, ung ho tu thien T5 FT23132648857955
“11/05/2023
5217 – 95628” 1000 193774.110523.210035.Vu Thi Lan ***6882 vulansse.com.vn gop tu thien T5
“11/05/2023
5244 – 26651” 500 MBVCB.3506147018.Pham Huynh Kim Phung – ***8046 – ***phung179@gmail.com – UH tu thien thang 5.CT tu 0071001178742 PHAM HUYNH KIM PHUNG toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“11/05/2023
5209 – 57191” 300 645944.110523.133602.Dao Thi Oanh Ung ho tu thien T5 FT23131044937052
“11/05/2023
5217 – 34330” 100 438212.110523.132638.VCB;0011004039312;PhamThiThuyDuong ***zu98gmailcom t uh tu thien thang 5
“11/05/2023
5078 – 43473” 200 MBVCB.3505357833.Do Thanh Hien ***do119@gmail.com ***2626 uh tu thien thang 5.CT tu 1019917577 DO THANH HIEN toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“11/05/2023
5017 – 17533” 200 531868.110523.123843.LE THI MEN ung ho tu thien thang 5 FT23131302416488
“11/05/2023
5214 – 99339” 200 817159.110523.123202.NHAM THI THU PHUONG ***4269 ***phuonghr Uh tu thien T5
“11/05/2023
5017 – 26770” 500 527498.110523.000814.Hoang Thi Dien ***0896 ung ho tu thien thang 5.2023
“11/05/2023
5214 – 45215” 300 892082.110523.091600.NGUYEN THI MINH ***5315 minhnguyen1502 Uh tu thien T5
“11/05/2023
5209 – 40968” 200 919536.110523.083855.PHAM HONG THAI ung ho tu thien t5 FT23131091809133
“11/05/2023
5240 – 49255” 500 MBVCB.3503897882.PHUNG HUU QUOC TUAN + ***6148 + ***quoctuan@gmail.com + Uh tu thien T5.CT tu 0061000135304 PHUNG HUU QUOC TUAN toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“11/05/2023
5217 – 96462” 500 103484.110523.082029.A.Huy ***067@yahoo.com ***8277 UH tu thien T5
“11/05/2023
5213 – 29123” 300 190402.110523.074708.Ck tu thien T5
“11/05/2023
5218 – 20049” 100 822296.110523.074146.NGUYEN THI THU ***68988 ***22041995 gmailcom Uh tu thien T5 FT23131105759234
“10/05/2023
5215 – 41242” 300 207136.100523.213528.LE QUYNH MAI UH TU THIEN THANG 5
“10/05/2023
5214 – 61215” 500 612626.100523.200827.NGUYEN THUY HANG chuyen tien
“10/05/2023
5209 – 55046” 300 496844.100523.175444.LE THI BICH THUY ***4283 bichthuy.lethi gmail.com – UH tu thien T5.23
“10/05/2023
5239 – 27971” 500 MBVCB.3500835168.LUONG MINH HUE – ***680099 – ***uehn@gmail.com – ung ho tu thien T5.CT tu 0541000216744 LUONG MINH HUE toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“10/05/2023
5214 – 94450” 500 462299.100523.173403.David Tien Nguyen.***2444.Email: ***nguyen2gmail.com . ung ho tu thien T5
“10/05/2023
5209 – 42312” 500 622899.100523.172032.Hoang Le Hoang chuyen tien UH T5
“10/05/2023
5212 – 07229” 500 671259.100523.170933.PHAM XUAN DUONG ***7663 ***nhatduocpharma Uh T5 FT23130148309554
“10/05/2023
5211 – 97819” 500 020045299905101539202023a43a626866.97819.153841.Hoang Thi Lan Huong Uh tu thien T5
“10/05/2023
5214 – 44906” 200 820379.100523.153401.TRAN VAN DUNG ***8733 dungtvredstarceracom Ung ho tu thien thang 5
“10/05/2023
5216 – 45300” 200 355366.100523.150757.KHUAT MINH HA ***mgmail com UH tu thien T5
“10/05/2023
5216 – 89546” 50 225641.100523.145250.NGUYEN THI THANH THUY UH TU THIEN THANG 5 FT23130321303335
“10/05/2023
5219 – 03685” 500 220972.100523.142740.Nguyen Trung Hai, ***14909, UH tu thien thang 5
“10/05/2023
5161 – 27130” 100 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..39693451001.39693451001-0947944968-TNNH ***4968 ***nha2010 Uh tu thien T5
“10/05/2023
5214 – 94624” 200 998716.100523.142456.NGUYEN QUANG TRUNG ***3596 ***enquang.234gmail.com Ung ho tu thien thang 5.
“10/05/2023
5017 – 70243” 200 176224.100523.141720.Kieu Ngoc Ung ho tu thien T5
“10/05/2023
5219 – 63548” 200 123515.100523.141514.Dang Ngoc Anh ung ho tu thien thang 5 FT23130104309700
“10/05/2023
5217 – 56637” 500 685631.100523.141322.Le Thi Nhu Quynh ***56521 HRShareCommunity Ung Ho Tu Thien T5
“10/05/2023
5017 – 38095” 1000 956062.100523.140709.DO THI THU HANG uh tu thien T5
“10/05/2023
5215 – 97255” 200 989708.100523.131715.Nguyen Thanh Chung ***99718 uh tu thien T5 FT23130019433025
“10/05/2023
5219 – 87330” 200 735401.100523.131320.Linh ***80513 uh tu thien T5
“10/05/2023
5241 – 49914” 200 MBVCB.3498936874.PHAM THI HOA – ***4783 – ***091112@gmail.com – ung ho tu thien T5.CT tu 0071000765991 PHAM THI HOA toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“10/05/2023
5220 – 64498” 100 882703.100523.122909.Le Thanh ***9985 ***e8485gmailcom uh tu thien T5 FT23130704510309
“10/05/2023
5220 – 42709” 300 648945.100523.122225.NGUYEN TRUC QUYNH ung ho tu thien t5
“10/05/2023
5214 – 12377” 200 841681.100523.121315.NGUYEN THI MINH HAU ung ho tu thien T5 FT23130401375634
“10/05/2023
5215 – 12922” 150 767484.100523.114555.NGUYEN THI THU TRANG ***868 uh tu thien thang 5 FT23130712901620
“10/05/2023
5217 – 06845” 200 452067.100523.114418.Ung ho cac chau vien nhi
“10/05/2023
5239 – 22431” 100 MBVCB.3498233557.NGUYEN THI TINH uh tu thien T5.CT tu 0341007047891 NGUYEN THI TINH toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“10/05/2023
5219 – 63733” 200 410956.100523.110639.Ung ho tu thien thang 5. Cam on anh nhieu.
“10/05/2023
5218 – 11497” 300 583724.100523.085019.Phuong Tu ***ngtugmail com ***10643 UH tu thien thang 5
“09/05/2023
5017 – 18474” 200 161222.090523.193946.DO THI HANH ***34412 uh tu thien thang 5
“09/05/2023
5241 – 68782” 200 MBVCB.3494550088.NGUYEN ANH TUAN – ***entnn@gmail.com-***8183-uh tu thien thang 5.CT tu 0821000024172 NGUYEN ANH TUAN toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“09/05/2023
5244 – 42930” 200 MBVCB.3494193109.Uh tu thien thang 5.CT tu 0451000356429 LE THI HUONG toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“09/05/2023
5216 – 74265” 100 197294.090523.140318.Chi Hang
“09/05/2023
5220 – 27138” 500 680052.090523.134559.Hung Rua Mui ***greendoctorgmail com 0936071486 uh tu thien t5
“09/05/2023
5217 – 82244” 500 629365.090523.132844.Ta Hien ***en1112gmail.com ***1939 uh tu thien t5 FT23129847309604
“09/05/2023
5017 – 65777” 200 379983.090523.114338.Ng Dinh Huy 0936505363 uh tu thien thang 5 FT23129320708536
“09/05/2023
5219 – 22163” 200 541830.090523.113145.NGUYEN ***trinh802gmail.com ung ho tu thien thang 5
“09/05/2023
5242 – 20435” 50 MBVCB.3492896127.NGUYEN THI NGOC ANH ***nguyen231288@gmail.com ***90216 uh tu thien thang 5.CT tu 0931004214121 NGUYEN THI NGOC ANH toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“09/05/2023
5209 – 00917” 100 884957.090523.103047.Minh Nguyen ***tminh83 ***0683 UH tu thien thang 5
“09/05/2023
5017 – 09906” 500 936064.090523.100448.DUONG THANH TRUNG ***ung vngmail com 0977720189 uh tu thien thang 5
“09/05/2023
5219 – 63384” 200 923958.090523.091937.Fb Thu Ha ***3hngmailcom uh tu thien thang 5
“09/05/2023
5245 – 57533” 300 MBVCB.3492263251.LE DUC THANG/***ad@draco.com.vn-***24068 UH tu thien th5.CT tu 0011000812209 LE DUC THANG toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“09/05/2023
5212 – 07817” 200 523853.090523.090041.NGUYEN THI PHUONG HIEN ***uonghien12gmail comuh tu thien thang 5 2023
“09/05/2023
5219 – 71142” 100 559783.090523.075848.quynh uh tu thien thang 5
“09/05/2023
5212 – 03836” 500 742328.090523.071243.LE THANH TUAN-***mcgmail.com-***86878-tu thien thang 5
“08/05/2023
5219 – 58175” 100 498074.080523.214205.Uh tu thien thang 5 FT23129104788639
“08/05/2023
5220 – 86519” 500 924930.080523.183338.dothithao ***o2208 uh tu thien t5
“08/05/2023
5243 – 78611” 1000 MBVCB.3489767535.VU HOANG VIET chuyen tien CT PTW.CT tu 0301006688999 VU HOANG VIET toi0011004039312 NGUYEN HUNG CUONG
“08/05/2023
5220 – 03803” 200 587603.080523.171706.Uh tu thien thang 5 Ong ba Hung Oanh so 24 ngo 203 Hoang Quoc Viet Ha Noi ung ho cac chau o bv phoi hn DT 0398499084
“08/05/2023
5209 – 31033” 200 495556.080523.165845.Tran Thi Huyen ***n139gmail com ***9383 uh tu thien t5
800 Nguyễn Hồng – học viên dự án Giải mã K16
200 Nguyễn Hùng Cường

Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ.

Tái bút: BTC xin được gửi lời mời anh chị tham dự trao quà trực tiếp tới nếu chị có thể thu xếp được.

***
Thông tin về sự kiện thiện nguyện tại Bệnh viện phổi – Viện Huyết Học 5/2023:

– Chủ đề: Chương trình Từ thiện “Trao gửi yêu thương”
– Đợn vị tổ chức: Cộng đồng Nhân sự HrShare và Hội chữ thập đỏ phường Hạ Đình,
– Thời gian dự kiến: vào 9h sáng Thứ 7 (20/5/23)
– Địa điểm: Bệnh viện phổi trung ương và viện Huyết học
– Nội dung:
+ Thiện nguyện là kết hợp giao lưu kết nối các thành viên trong cộng đồng với nhau.
+ Dự kiến sẽ trao tặng 5 suất quà (tiền mặt cho 5 cháu, mỗi suất là 4 triệu) tại viện Phổi trung ương và 100 suất cháo, mỗi suất 30k tại viện Huyết học trung ương

CỨU MỘT MẠNG NGƯỜI – TÍCH ĐỨC ĐỜI SAU
Mong điều kỳ diệu sẽ đến.

Mọi sự hảo tâm vui lòng ủng hộ theo phương thức:
– Chuyển khoản: chuyển tiền vào số tài khoản sau:
Chủ tài khoản: Nguyễn Hùng Cường – Admin Cộng đồng Quản trị Nhân sự HRShare
Số TK: 001100403 9312 – Sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
Nội dung chuyển khoản: Họ và tên + Sdt + email + Uh tu thien T5
– Ủng hộ trực tiếp : Tại số 4, ngách 7, ngõ 282, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Toàn bộ đóng góp từ những tấm lòng nhân ái sẽ được BTC tổ chức offline trao tận tay cho gia đình những bệnh nhân có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

Nếu có trao đôi, chị vui lòng liên hệ với BTC:
– Ms.Lê Hồng Anh – Thành viên BQT HrShare Community | Điện thoại: 0971.303.203 – anhlth.kc24@gmail.com
– Ms. Đỗ Ngọc Mai – Thành viên BQT HrShare Community | Điện thoại: 036.9904.004 – maidn.kc24@gmail.com
– Mr. Nguyễn Hùng Cường – Admin BQT HrShare Community | Điện thoại: 0988833616 – kinhcan24@gmail.com

Chi tiết thêm thông tin về chương trình:
– Thư kêu gọi ủng hộ: http://hrshare.net.vn/?p=667
– Danh sách các cháu bệnh nhi cần ủng hộ và các mạnh thường quân: http://hrshare.net.vn/?p=676
– Group zalo dành cho các thành viên muốn tham gia trao quà: https://zalo.me/g/eoffup587

Trân trọng!